Zalety technologii BIM
poprawa koordynacji i komunikacji
0
%
ograniczenie zmian na etapie realizacji
0
%
większa poprawność kosztorysowania
0
%
oszczędności na etapie realizacji
0
%
Zródło: The BIM Manager, A Practical Guide for BIM Project Management. Mark Baldwin